Sedan 1978 har Selcast Oy vid sidan om tillverkning av egna produkter gjort underleverantörsarbeten av pressgjutna aluminiumprodukter.

Våra kunder är verksamma inom elektricitet, elindustrin, kommunikation, inredning, fordons och läkemedelsindustrin.

Selcast hjälper er som kund med produktutveckling och framtagning av nya produkter. Vi levererar färdiga aluminium komponenter till våra kunder med bearbetning, målning och konfiguration.